เจ๊ช้าง » หน่วยข่าวกรองอังกฤษ ติดอันดับที่ทำงานดีที่สุดของกลุ่ม LGBT

หน่วยข่าวกรองอังกฤษ ติดอันดับที่ทำงานดีที่สุดของกลุ่ม LGBT

22 มกราคม 2019
378   0

หน่วยราชการลับ MI5 และกองทัพเรืออังกฤษ ติดโผ่นายจ้างดีที่สุดของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

องค์กรด้านความเท่าเทียมของคนหลากหลายทางเพศ Stonewall ได้เปิดเผยการจัดอันดับดัชนีองค์กรที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดหรือ Workplace Equality Index ประจำปี 2019 นี้ จากการจัดอันดับพบว่าในปีนี้ มีบริษัทเอกชน

ส่วนอันดับที่ 1 นั้นตกเป็นของ Pinsent Masons บริษัทเอกชนผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 

นอกจาก MI5 แล้วยังมีหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษแห่งอื่นที่ติดอันดับนายจ้างดีที่สุดของกลุ่ม LGBT ด้วยเช่น รัฐบาลท้องถิ่นแคว้นเวลส์ อยู่ในอันดับ 8 กระทรวงยุติธรรมอยู่ในอันดับ 12 กองทัพเรือและนาวิกโยธินอังกฤษ อยู่ในอันดับที่ 15 ส่วนกองทัพบกอังกฤษอยู่ในอันดับที่ 51 และหน่วยสืบราชการลับ MI6 อยู่ในอันดับที่ 86 จากทั้งหมด 100 องค์กร

Draren Towers ผู้อำนวยการบริหารของ Stonewall กล่าวว่า หลายหน่อยงานในรัฐบาลอังกฤษที่ติดอันดับนั้น เนื่องนโยบายที่ครอบคลุมทัศนคติจ่อพนักงานข้ามเพศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงณ์ให้ความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

“นายจ้างล้วยมีบทบาทสำคัญต่อกลุ่ม LGBT ในองค์กรอย่างมาก ในการขับเคลื่อนพลวัตทางสังคมโดยใช้พลังงานและอิทธิพลของพวกเขาเพื่อสนับสนุนคน LGBT ในองค์กรของพวกเขาอย่างภูมิใจ” ผอ. Stonewall กล้าไว้